Schoolvakanties 2019- 2020 voor leerlingen*
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 22-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 24-05-2020
Tweede Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 04-07-2020 t/m 16-08-2020

 * Let op: het kan voorkomen dat data alsnog gewijzigd worden. We streven ernaar altijd de meest actuele data op de website te vermelden. 


Extra verlof

Volgens de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW is verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig bij de teamleider worden ingediend. Een formulier aanvraag extra verlof vindt u hieronderAgenda

Via deze link kunt u de agenda inzien.


Elke kleur verwijst naar een bepaalde opleiding/activiteit:

bruin             vmbo    
groen mavo
geel havo, atheneum, gymnasium
rood vakanties
paars feestdagen
blauw               diversen/algemeen: o.a. excursies, bijeenkomsten, lesvrije dagen