Schoolvakanties 2020 - 2021 & 2021 - 2022 voor leerlingen*
Zomervakantie 10-07-2021 t/m 20-08-2021
Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022
Goede Vrijdag en Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 29-05-2022
Tweede Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 16-07-2022 t/m 28-08-2022

 * Let op: het kan voorkomen dat data alsnog gewijzigd worden. We streven ernaar altijd de meest actuele data op de website en het onderwijsportaal te vermelden. 


Extra verlof

Volgens de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW is verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig via het onderwijsportaal worden aangevraagd. 

Agenda

Via deze link kunt u de agenda inzien.


Elke kleur verwijst naar een bepaalde opleiding/activiteit:

bruin             vmbo    
groen mavo
geel havo, atheneum, gymnasium
rood vakanties
paars feestdagen
blauw               diversen/algemeen: o.a. excursies, bijeenkomsten, lesvrije dagen