Schoolvakanties en zomerschool voor 2018- 2019 voor leerlingen*
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie 20-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 02-06-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 13-07-2019 t/m 25-08-2019
Schoolvakantie

 * Let op: het kan voorkomen dat data alsnog gewijzigd worden. We streven ernaar altijd de meest actuele data op de website te vermelden. 


Extra verlof

Volgens de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW is verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig bij de teamleider worden ingediend. Een formulier aanvraag extra verlof vindt u hieronderAgenda

 


Hoe werkt de agenda?

Elke kleur verwijst naar een bepaalde opleiding/activiteit:

bruin             vmbo    
groen mavo
geel havo, atheneum, gymnasium
rood vakanties
paars feestdagen
blauw               diversen/algemeen: o.a. excursies, bijeenkomsten, lesvrije dagen