Schoolvakanties 2020 - 2021  voor leerlingen*
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 t/m 28-02-2021
Goede Vrijdag 02-04-2021
Tweede Paasdag 05-04-2021
Meivakantie 24-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 16-05-2021
Tweede Pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 10-07-2021 t/m 20-08-2021

 * Let op: het kan voorkomen dat data alsnog gewijzigd worden. We streven ernaar altijd de meest actuele data op de website en het onderwijsportaal te vermelden. 


Extra verlof

Volgens de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW is verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig via het onderwijsportaal worden aangevraagd. 

Agenda

Via deze link kunt u de agenda inzien.


Elke kleur verwijst naar een bepaalde opleiding/activiteit:

bruin             vmbo    
groen mavo
geel havo, atheneum, gymnasium
rood vakanties
paars feestdagen
blauw               diversen/algemeen: o.a. excursies, bijeenkomsten, lesvrije dagen