Het doel van leerlingbegeleiding is dat onze leerlingen zich evenwichtig ontwikkelen. Onze schoolstructuur is hierop aangepast. Per afdeling heeft een beperkt aantal leraren een paar jaar de zorg voor een eigen leerlingengroep. Deze kleinschaligheid biedt veiligheid. Leerlingen en leraren leren elkaar goed kennen en weten wat ze aan elkaar hebben; dit zorgt voor duidelijkheid.

Mentor

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s). Deze begeleidt de leerlingen, bespreekt de voortgang en steunt de leerlingen bij problemen.  De mentor is de leraar die extra aandacht voor een klas heeft en voor de leerlingen zorgt. Er is ook aandacht voor de sfeer in de klas. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat doen ze als er gepest wordt op school? 

 

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen op het Martinuscollege een faciliteitenpas: een kaartje waarop staat van welke extra faciliteiten zij gebruik mogen maken. Dit kan bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van toetsen zijn, of de mogelijkheid voor extra mondelinge overhoringen, enzovoorts. Deze faciliteiten worden per leerling vastgesteld, er is dus sprake van maatwerk.

  

En verder?

We bieden sociale vaardigheidstraining, de jeugdarts bezoekt onze school, voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn er mogelijkheden om op onze school onderwijs te volgen, er is een ondersteunings(advies)team voor wanneer de begeleiding van een leerling complexer wordt, een schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoog. 

 

Decaan

De schooldecaan helpt leerlingen bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan  bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van de leerlingen. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren. Wie zijn onze decanen?
 

Opleiding

Decaan

Email

vmbo leerjaar 1 en 2

Martien de Graaf

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vmbo bovenbouw sector economie

Ron Spruit

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

vmbo bovenbouw sector techniek

Dirk Brinkman

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vmbo bovenbouw sector zorg  en welzijn

Jan Hoeben

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

mavo

Sander de Vries

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

havo

Esmeralda van Berckel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

atheneum en gymnasium

Gérard van de Nieuwenhuijzen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Schoolondersteuningsplan

Het schoolondersteuningsplan geeft aan welke ondersteuning het Martinuscollege kan bieden, aanvullend op de al geboden basisondersteuning.