Martinuscollege; een slimme keuze

samen werken aan jouw toekomst

samen werken aan jouw toekomst

Martinuscollege; een slimme keuze

digitaal onderwijs

digitaal onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

internationaal georiënteerd

internationaal georiënteerd

Martinuscollege; een slimme keuze

goede onderwijsresultaten

goede onderwijsresultaten

Martinuscollege; een slimme keuze

toekomstgericht onderwijs

toekomstgericht onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

een gezellige school

een gezellige school

De medezeggenschapsraad van het Martinuscollege bestaat uit 16 leden: 8 leden namens het personeel - waarvan bij voorkeur 6 leden van het onderwijzend personeel en 2 van het onderwijsondersteunend personeel - en 8 leden namens de ouders en leerlingen - waarvan in principe 4 ouder/verzorger en 4 leerling zijn. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het MR-reglement en het MR-statuut. 
Leden medezeggenschapsraad:

Namens het onderwijzend personeel
Remco Kooistra (voorzitter)
Marion van der Bijl
Pieter Mes
Max Vermeulen
Martien de Graaf 
Bert Haalboom 

Namens het onderwijsondersteunend personeel
Klaas Weel
Anka Stam

Namens de ouders
Mevrouw L. Reus
De heer J. de Wit
De heer R. Brussel
Mevrouw L. Reuvers - van Dijk

Namens de leerlingen
Joost van Ophem
Fieke Bruin
Liza Koppes
Tanzim Motaleb

De notulen van de MR-vergaderingen liggen ter inzage bij het directiesecretariaat en zijn op te vragen via 0228-510300.