SIVO

Het Martinuscollege valt onder de Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland (SIVO). De stichting heeft een bestuursvorm waarbij onderscheid wordt gemaakt in het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting. Door besturen en toezicht houden te scheiden, wordt het belang dat de stichting hecht aan verantwoording afleggen vormgegeven. De statuten zijn hieronder na te lezen.


De 'Code voor Goed Onderwijsbestuur VO' is voor de SIVO leidend voor de inrichting van het stichtingsbestuur. De SIVO past deze code integraal toe en onderschrijft de centrale uitgangspunten in de code. 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer mr. A.P.W. van Logtestijn, voorzitter
Zittingsduur: 1 januari 2014 - tot medio eind 2021
Overige werkzaamheden: 
- zelfstandig ondernemer
- bestuurslid Stichting Mijn Geld en zo

Mevrouw H. van der Hoorn, lid
Zittingsduur: 1 juli 2019 - 1 juli 2023
Overige werkzaamheden: 
- voorzitter College van Betuur bij SAKS Samen Katholieke Scholen
- lid Algemeen Bestuur PO-raad
- oprichter Leve het onderwijs
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting kinderopvang Langedijk
- lid Raad van Toezicht Scholengroep Spinoza te Voorburg

De heer H. Jansen, lid 
Zittingsduur: 1 januari 2016 - tot medio eind 2019
Overige werkzaamheden:
- zelfstandig ondernemer
- bestuurder Stichting Spinoza Lyceum, bestuur
- bestuurder Stichting Accomodatiebedrijf Culemborg
- bestuurder Stichting Accomodatiebedrijf Voorst

De heer S.J.T. van Schaik, RA CCMM, lid
Zittingsduur: 1 september 2017 - tot medio eind 2021
Overige werkzaamheden:
- directeur-bestuurder Stichting Wooncompagnie. 


Voor meer informatie en contact kunt u contact opnemen met de Raad van Toezicht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, waakt over de algemene gang van zaken en toetst of de school haar maatschappelijke functie op de juiste wijze invult en vervult.

Meer informatie?

 

Reglement Raad van Toezicht

Het reglement van de Raad van Toezicht is hieronder na te lezen.

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het 'bevoegd gezag' in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. De algemeen directeur vormt het College van Bestuur en is voorzitter van de directie. Het reglement van het College van Bestuur is hieronder na te lezen.

Het College van Bestuur bestaat uit: de heer C.A. van Bergeijk - voorzitter
algemeen directeur Martinuscollege, bestuurslid Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken Alkmaar, voorzitter Arbeidsmarktplatform en bestuurlijk overleg Noord-Holland Noord, voorzitter stuurgroep Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland, Toezichthoudend lid Samenwerkingsverband West-Friesland, lid bestuur VO-raad, lid aanbevelingscommissie Stichting Leergeld. 

Reglement College van Bestuur