Martinuscollege; een slimme keuze

samen werken aan jouw toekomst

samen werken aan jouw toekomst

Martinuscollege; een slimme keuze

digitaal onderwijs

digitaal onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

internationaal georiënteerd

internationaal georiënteerd

Martinuscollege; een slimme keuze

goede onderwijsresultaten

goede onderwijsresultaten

Martinuscollege; een slimme keuze

toekomstgericht onderwijs

toekomstgericht onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

een gezellige school

een gezellige school

SIVO

Het Martinuscollege valt onder de Stichting voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs in Oostelijk West-Friesland (SIVO). De stichting heeft een bestuursvorm waarbij onderscheid wordt gemaakt in het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting. Door besturen en toezicht houden te scheiden, wordt het belang dat de stichting hecht aan verantwoording afleggen vormgegeven. De statuten zijn hieronder na te lezen.


De 'Code voor Goed Onderwijsbestuur VO' is voor de SIVO leidend voor de inrichting van het stichtingsbestuur. De SIVO past deze code integraal toe en onderschrijft de centrale uitgangspunten in de code. 

 

Raad van Toezicht

Naam

Functie

Overige werkzaamheden 

de heer mr. A.P.W. van Logtestijn

voorzitter

zelfstandig ondernemer
bestuurslid Stichting Mijn Geld en Zo 

mevrouw drs. M. van Emden vice voorzitter eigenaar Van Emden Onderwijsbegeleiding
lid Magelheangroep

de heer H. Jansen lid zelfstandig ondernemer
bestuurder Stichting Spinoza Lyceum, bestuur
bestuurder Stichting Accomodatiebedrijf Culemborg
bestuurder Stichting Accomodatiebedrijf Voorst

de heer S.J.T. van Schaik RA CCMM lid directeur-bestuurder Stichting Wooncompagnie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur, waakt over de algemene gang van zaken en toetst of de school haar maatschappelijke functie op de juiste wijze invult en vervult.

Meer informatie?

Voor meer informatie en contact kunt u contact opnemen met de Raad van Toezicht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reglement Raad van Toezicht

Het reglement van de Raad van Toezicht is hieronder na te lezen.

 

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het 'bevoegd gezag' in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs. De algemeen directeur vormt het College van Bestuur en is voorzitter van de directie. Het reglement van het College van Bestuur is hieronder na te lezen.

Het College van Bestuur bestaat uit: de heer C.A. van Bergeijk - voorzitter
algemeen directeur Martinuscollege, bestuurslid Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken Alkmaar, voorzitter Arbeidsmarktplatform en bestuurlijk overleg Noord-Holland Noord, voorzitter stuurgroep Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland, Toezichthoudend lid Samenwerkingsverband West-Friesland, lid bestuur VO-raad, lid aanbevelingscommissie Stichting Leergeld. 

Reglement College van Bestuur