Het Martinuscollege in Grootebroek is een algemeen christelijke scholengemeenschap voor vmbo-mavo-havo-atheneum-gymnasium. De school heeft een regiofunctie en is gevestigd in de historische driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. Het schoolklimaat kenmerkt zich door een positieve houding naar leerlingen en medewerkers en een grote betrokkenheid. De school heeft een modern schoolgebouw en goede voorzieningen.

 

Samen werken aan de toekomst van leerlingen: onze missie

Het Martinuscollege is een school die duurzaam en goed voortgezet onderwijs combineert met een leuke, uitdagende en veilige plek voor leerlingen. Wij willen ervoor zorgen dat al onze leerlingen:

  • hun talenten ontdekken en ontwikkelen;
  • sociaal vaardig zijn en kunnen samenwerken;
  • een goede basis verwerven voor hun vervolgopleiding;
  • goede resultaten behalen;
  • een positief zelfbeeld ontwikkelen;
  • ervaren dat leren leuk kan zijn. 

 

Kleinschalige organisatiestructuur en leraren die leerlingen écht kennen

Het Martinuscollege is opgedeeld in afdelingen van circa 200 leerlingen. Onze lerarenteams vertalen de missie van de school in concrete doelen per afdeling. We streven daarbij naar een voortdurende verbetering van het onderwijs.

Ons goed ontwikkeld mentoraat en de kleinschalige organisatiestructuur ondersteunen deze vooruitgang. Alle afdelingen kunnen de eigen leerlingen zo ‘onderwijs op maat’ aanbieden. 

Voor leerlingen betekent dit vooral dat ze kunnen rekenen op goed en toekomsgericht onderwijs. Door leraren die weten wat ze doen en van hun vak houden. Leraren die de leerlingen écht kennen.

De naam Martinuscollege

Het Martinuscollege is een algemeen christelijke school die leerlingen benadert vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor elkaar en voor elkaars opvattingen. De school ontleent zijn naam aan het verhaal van Sint Martinus.

Martinus werd rond 316 geboren en werd op jonge leeftijd soldaat. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus. Martinus liet zich bekeren en verliet het leger. Na een bewogen leven waarin hij vele wonderen verrichtte stierf hij in 397. Na zijn dood is Martinus heilig verklaard en, vanwege zijn liefdadigheid, vereerd als beschermheilige van de armen en de kinderen.