In de aanmeldings- en plaatsingsprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs gelden afspraken die zijn gemaakt in het Samenwerkingsverband-VO-SVO. Verder gelden interne afspraken van het Martinuscollege zoals in dit protocol beschreven.