Op het Martinuscollege bereiden wij leerlingen voor op de toekomst; een toekomst waarin de maatschappij in hoog tempo verandert en ontwikkelingen snel gaan. Het is belangrijk dat leerlingen hier goed hun weg in kunnen vinden.

21e eeuwse vaardigheden

Op onze school besteden wij veel aandacht aan het up-to-date houden van ons lesprogramma, zijn wij innovatief en hebben wij aandacht voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen. Hierbij gaat het om manieren van denken, manieren van werken, instrumenten hanteren en functioneren in de samenleving.