Het Martinuscollege biedt leerlingen digitale faciliteiten zoals computers, een eigen e-mailadres, opslag van bestanden op het netwerk en in de cloud en leerlingen hebben gratis toegang tot het wifi-netwerk. Daarnaast wordt er in alle leerjaren gewerkt met devices in de les (bring your own device) Op verschillende plaatsen in het gebouw staan ook nog vaste computers waar leerlingen gebruik van kunnen maken. 


In het netwerk zijn computers opgenomen die allerlei gegevens bewaren. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische overzichten. Zo zal voor internet bijgehouden worden welke sites het meeste bezocht worden. In geval van vermeend misbruik kunnen deze gegevens in overleg met een vertrouwenspersoon en de betreffende gebruiker nagetrokken worden. Als er sprake was van misbruik, wordt het leerlingaccount geblokkeerd.

 

Protocol voor het gebruik van digitale faciliteiten

Het protocol beschrijft de regeling voor het gebruik van alle digitale faciliteiten van het Martinuscollege voor medewerkers, leerlingen en gasten. 

 

Digikette device

Het digikette device beschrijft de regels voor juist gebruik van devices, de ELO, het netwerk en het internet.