Het Martinuscollege heeft aan twee kanten van het schoolgebouw, de zuidzijde en de noordzijde, fietsenstallingen. Aan beide kanten is ook een afgesloten fietsenstalling voor leerlingen beschikbaar.

 

Verdeling stalling/stickers

De stalling onder de gymzalen van ‘De Balans’ is bedoeld voor alle leerlingen van leerjaar 1 en 2. Deze leerlingen krijgen op de eerste lesdag een sticker die op het achterspatbord geplakt moet worden. Fietsen zonder de juiste sticker worden hier verwijderd. Medewerkers van het Martinuscollege houden toezicht op de fietsenstalling.

 

Alle leerlingen van de overige leerjaren stallen hun fiets of scooter op het Zuidplein. Door de stallingen te verdelen, voorkomen we dat fietsen en scooters snel beschadigen. 

 

Afgesloten stalling

Op beide schoolpleinen is ook een afgesloten stalling. Een sleutel hiervoor kan, na betaling van een waarborgsom van € 12,-,  worden opgehaald bij de conciërge bij de schoolingang aan het Zuidplein.