Lesroosters

Je lesrooster bekijken? klik hier voor het rooster

 


Zalenrooster gym

 

Roosterwijzigingen

Alle wijzigingen, bijvoorbeeld lesverplaatsingen en invallessen, zijn te bekijken op de homepagina onder 'Handig'. Om 16.30 uur staan de dagroosters voor de volgende dag op de site. Hierin zijn eventuele wijzigingen verwerkt.

Ouder(s)/verzorger(s) die voor het rooster willen inloggen hebben hiervoor de gebruikersnaam en het wachtwoord van hun kind nodig. Het wachtwoord wat ouder(s)/verzorger(s) hebben voor Magister, kan hiervoor niet gebruikt worden.
Leraren afwezig?

’s Morgens om 07.20 uur staat hieronder aangegeven welke leraar onverwachts afwezig is. Het eerste uur komt bij een afwezige leraar te vervallen. 

Vrijdag 14 december:Lestijden en pauzes

vmbo

1. 08.20 – 09.10
2. 09.10 – 10.00
3. 10.00 – 10.50
Pauze
4. 11.10 – 12.00
5. 12.00 – 12.50
Pauze
6. 13.20 – 14.10
7. 14.10 – 15.00
8. 15.00 – 15.50*

mavo/havo/atheneum/gymnasium**

1. 08.20 – 09.10
2. 09.10 – 10.00
Pauze
3. 10.20 – 11.10
4. 11.10 – 12.00
Pauze
5. 12.30 – 13.20
6. 13.20 – 14.10
7. 14.10 – 15.00
8. 15.00 – 15.50*


* In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van een 9e uur (15.50 – 16.40).
** Voor leerlingen die deelnemen aan de onderwijs-proeftuin gelden andere les- en pauzetijden. In de onderwijs-proeftuin zijn er elke dag drie blokken lessen tussen 09.00 uur en 15.15 uur. Coachingsgesprekken worden vóór deze lessen gevoerd en na deze lessen zijn er toetsmomenten. 

40-minutenrooster

Soms volgen we op school het 40-minutenrooster. Dit rooster kan voorkomen als er bijvoorbeeld een studiemiddag voor het personeel is of als de weersomstandigheden leiden tot hoge temperaturen in het schoolgebouw. Door de lessen wat te verkorten, kunnen de lessen 's middags eerder eindigen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de laatste lesuren in verband met de temperatuur in het schoolgebouw vervallen. 

Of en wanneer het 40-minutenrooster gevolgd wordt, wordt via de schermen op school, via de e-mail en via de website aan leerlingen doorgegeven.

40-minutenrooster vmbo
1. 08.20 - 09.00
2. 09.00 - 09.40
3. 09.40 - 10.20
Pauze
4. 10.40 - 11.20
5. 11.20 - 12.00
6. 12.00 - 12.40 
Pauze
7. 13.10 - 13.50
8. 13.50 - 14.30 
9. 14.30 - 15.10
40-minutenrooster mavo/havo/atheneum/gymnasium
1. 08.20 - 09.00
2. 09.00 - 09.40
Pauze
3. 10.00 - 10.40
4. 10.40 - 11.20
5. 11.20 - 12.00 
Pauze
6. 12.30 - 13.10
7. 13.10 - 13.50
8. 13.50 - 14.30
9. 14.30 - 15.10

 

Poolrooster

Als de weersomstandigheden leiden tot slecht begaanbare wegen volgen we op school het poolrooster. Door de lessen in de ochtend wat te verkorten, kunnen de lessen 's morgens later beginnen. Dan is het buiten licht en zijn de doorgaande routes in de regel beter geveegd en gestrooid. Dit is in het belang van de veiligheid van de leerlingen.

Of en wanneer het poolrooster gevolgd wordt, wordt via de schermen op school, via de e-mail en via de website aan leerlingen doorgegeven.

Poolrooster vmbo
1. 09.00 - 09.40
2. 09.40 - 10.20
3. 10.20 - 11.00
Pauze
4. 11.20 - 12.00
Poolrooster mavo/havo/atheneum/gymnasium
1. 09.00 - 09.40
2. 09.40 - 10.20
Pauze
3. 10.40 - 11.20
4. 11.20 - 12.00


Vanaf 12.00 uur zijn de lestijden weer normaal.

 

Afkortingen vakken

 

Afkortingen namen leraren