Leerlingen uit gymnasium leerjaar 1 hebben maandag 7 mei 2018 mee mogen werken in het archeologisch opgravingsgebied in de 'achtertuin' van het Martinuscollege. Een indrukwekkende middag!

 

Opgravingsgebied in de achtertuin

Ten zuiden van het Martinuscollege wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk 'Waterweide'. Voordat de bouw van start gaat, wordt er in dat gebied archeologisch onderzoek gedaan. Archeoloog Wouter Roessingh heeft gymnasium leerjaar 1 uitgenodigd een bezoek te brengen aan het opgravingsgebied. 

Zelf graven

Na een rondleiding en uitleg over wat er precies onderzocht wordt, mochten de leerlingen ook zelf graven. De vondsten bleven vanzelfsprekend achter bij de echte archeologen. Voor de leerlingen was dit een prachtige kans om veel te leren over archeologie en een mooie voorbereiding op het project 'Archeologie' in de vierde Martinusweek.