Morgen doen onze derdejaars leerlingen die Cambridge Engels volgen, examen voor hun First Certificate in English (FCE). Wij wensen ze hierbij heel veel succes! 


Internationaal georiënteerde samenleving

Goed taalonderwijs is extra belangrijk in een samenleving die internationaal georiënteerd is. De mogelijkheid Cambridge Engels te volgen biedt leerlingen dan ook een extra goede voorbereiding op onder andere Engelstalige vervolgopleidingen.

Vanaf de brugklas

Vanaf de brugklas kan Cambridge Engels worden gevolgd. In drie jaar tijd hebben leerlingen de kans het First Certificate in English te halen. Dit certificaat wordt wereldwijd erkend als bewijs dat een leerling beschikt over B-2 niveau. Voor dit examen doen de leerlingen donderdag 17 mei 2018 examen. 

Na het FCE in de onderbouw kunnen leerlingen ervoor kiezen om in de bovenbouw havo, atheneum en gymnasium verder te leren voor het Cambridge Advanced in English (CAE) examen. 

Internationaliseringsprogramma

Naast het leren van moderne vreemde talen horen ook onder andere uitwisselingen en internationale projecten bij het internationaliseringsprogramma van het Martinuscollege.    


Voor alle leerlingen die donderdag examen doen: good luck!