In verband met de werkwerkzaamheden als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg, is er de komende tijd sprake van verkeershinder rondom de school. 


Wat gaat er precies gebeuren?


Naast geluids- en trillingshinder zal er sprake zijn van een aantal wegafsluitingen/-omleidingen. In de pdf die hieronder is de downloaden staan alle werkzaamheden vermeld.