In de week van 17 september 2018 is de schoolfotograaf op school om al onze leerlingen op de foto te zetten. Door de invoering van de nieuwe privacywet, de AVG, gaat dat dit jaar anders dan voorgaande jaren omdat toestemming voor de klassenfoto nodig is. 

 

Iedereen gaat individueel op de foto

Alle leerlingen gaan individueel op de foto. Toestemming geven is hiervoor niet nodig. De pasfoto's zijn namelijk noodzakelijk voor de herkenning van de leerlingen en worden gebruikt op de schoolpas van de leerlingen. 


Voor de klassenfoto is toestemming nodig

Voor de klassenfoto ligt dit anders. Hier mogen alleen die leerlingen op de foto waarvan de ouder(s)/verzorger(s) of de leerling zelf (als deze 16 jaar of ouder is) toestemming heeft gegeven. 


Geen toestemming = niet op de klassenfoto

Om te voorkomen dat wij klassenfoto's gaan verspreiden waarop gezichten van leerlingen onherkenbaar gemaakt moeten worden, hebben wij besloten alleen die leerlingen op de klassenfoto te laten gaan waarvoor toestemming is gegeven.

Via de e-mail worden ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de gelegenheid gesteld hun toestemming al dan niet te geven. Op donderdag 13 september wordt een lijst gegenereerd waarop staat welke leerlingen wel en welke leerlingen niet op de klassenfoto gaan. 


Voor 13 september toestemming geven

Dus: wil je op de klassenfoto? Zorg ervoor dat voor 13 september jouw toestemming geregistreerd staat!