Door het coronavirus zijn een aantal activiteiten dit schooljaar helaas niet doorgegaan. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen daarom een deel van de vrijwillige ouderbijdrage die aan het begin van het schooljaar is betaald, teruggestort.