Onze sportklasleerlingen hebben vandaag ervaren hoe je zintuigen je voor de gek houden als je alcohol gedronken hebt. Met een alcoholbril op hebben zij een parcours proberen af te leggen; leuk en leerzaam! 


Jongeren lopen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan de gemiddelde Nederlander. Ze nemen meer risico's en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij de risico’s.


Speciaal voor scholen is het Split the Risk! lespakket ontwikkeld, dat leerlingen van verschillende leeftijden bewust maakt van risicogedrag en de gevolgen hiervan. Aan de hand van leuke experimenten en filmpjes van relevante situaties krijgen leerlingen door Split the Risk! inzicht in: 

  • Risicovol gedrag en de mogelijk daaruit voortvloeiende ongelukken en gevolgen.
  • Hun eigen persoonskenmerken die een verband vertonen met risicovol gedrag (persoonlijkheidstest).
  • De werking van hun zintuigen, reactie- en inschattingsvermogen (test-lab).
  • Mogelijkheden en manieren om risico’s in te schatten en daarmee te verkleinen.