Zojuist heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om de coronabesmettingen tegen te gaan. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs.


Hoe nu verder?

- dinsdag 15 december hebben alle leerlingen les volgens rooster tot:

- 12.00 uur (mavo, havo, vwo)

- 12.40 uur (vmbo)

Hiervan is voor alle leerlingen het laatste uur een mentorles. Dit om gezamenlijk het jaar af te sluiten en te bespreken hoe het onderwijs vorm krijgt. De teamleider stuurt hierover later nog een bericht naar de leerlingen en hun ouders/verzorgers.

- woensdag 16 en donderdag 17 december zijn er online lessen

- vrijdag 18 december stonden er kerstactiviteiten gepland; deze komen te vervallen. Deze dag begint de kerstvakantie.

- Vanaf 4 januari 2021 vervolgen wij onze online lessen voor zolang de lockdown duurt. Mogelijk zijn er uitzonderingen op de online lessen mogelijk voor bepaalde leerjaren/opleidingen. Hierover worden leerlingen en ouders/verzorgers u zo snel mogelijk geïnformeerd door de teamleider.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Afsluiten van het jaar
We begrijpen dat het een ingewikkeld en een moeilijk jaar is geweest. Op het Martinuscollege hadden wij het jaar graag anders met elkaar af willen sluiten, het is helaas niet anders. Via deze weg bedanken wij iedereen voor de inzet en flexibiliteit in dit hectische en bijzondere jaar. Daarnaast wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een mooi en bovenal gezond 2021.