Scholen voor voortgezet onderwijs mogen onder voorwaarden weer open voor alle leerlingen. Een mooie maar ook spannende stap voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Wij zijn blij dat wij alle leerlingen weer op school mogen ontvangen.


Richtlijnen

Vanuit de overheid hebben scholen een aantal extra richtlijnen meegekregen, naast de al geldende hygiëne- en gezondheidsmaatregelen zoals het dragen van een mondkapje, het reinigen van de handen en het laten testen bij gezondheidsklachten. Dit zijn onder andere:

 • Leerlingen moeten minimaal 1 dag per week naar school kunnen.
 • Leerlingen moeten binnen 1,5 meter afstand houden; tot elkaar en tot hun leraren.
 • In de gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt dus altijd een mondkapje gedragen.
 • Advies aan scholen is om, daar waar het kan, leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Deze tweetallen hoeven onderling geen afstand te houden. Tweetallen onderling houden wel 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen meer leerlingen tegelijkertijd naar school.
 • In praktijkgerichte lessen in het vmbo wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.
 • Leerlingen komen en gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Op school blijven klassen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. 


Op het Martinuscollege

Op het Martinuscollege wordt, onder voorbehoud van wijzigingen in overheidsbeleid, tot aan de meivakantie, die start op 24 april 2021, op de volgende wijze vorm gegeven aan het onderwijs: 

 • De tweetallen worden zoveel mogelijk in samenspraak met leerlingen en leraren gevormd. 
 • Voor examenleerlingen en voor leerlingen die profieldelen volgen in vmbo leerjaar 3  kader/basis blijft de situatie ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de voorjaarsvakantie. 
 • Leerlingen met behoefte aan extra zorg/ondersteuning die voor de voorjaarsvakantie ook op school kwamen volgen fysieke  lessen op school en digitaal volgens rooster. Voor hen blijft de situatie nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de voorjaarsvakantie met dien verstande dat er nu ook fysieke lessen op school zijn. 
 • Sommige klassen worden, vanwege de grootte van de beschikbare lokalen, gesplitst. Een deel krijgt dan fysiek les en een ander deel online les.
 • In het Zermelo rooster kunnen leerlingen zien of zij die dag lessen op school hebben, of online lessen volgen. Hoe is dit zichtbaar? Bij online lessen is een camera-icoon zichtbaar en bij lessen op school is een lokaalnummer zichtbaar. 
 • In individuele gevallen kunnen leerlingen via hun mentor, de teamleider en/of de ondersteunings- coördinator aanvullende informatie ontvangen. 
 • De leerlingen die op school les hebben, brengen hun pauzes buiten door. Wij zijn druk bezig om op het zuidplein overkapping en activiteiten te realiseren. 
 • De aula’s zijn gesloten. Wij gaan zo snel mogelijk een verkooppunt voor eten en drinken buiten realiseren. Tot die tijd raden wij leerlingen aan eten en drinken van thuis mee te nemen.
 • Leerlingen die op school les hebben, kunnen gebruik maken van hun kluisje. 

 
De medewerkers van het Martinuscollege kijken ernaar uit de leerlingen weer op school te ontvangen!