Leerlingen in havo, atheneum en gymnasium maken in hun eindexamenjaar een groot afsluitend werkstuk over een onderwerp uit hun profiel; een profielwerkstuk (PWS). Nikki en Michel uit AG6 onderzoeken voor hun PWS hoeveel invloed een pH waarde kan hebben op de groei en ontwikkeling van planten. 


Water toedienen

Via Pop Vriend Seeds en Seed Valley hebben leerlingen plantjes en zaadjes gekregen. Zij hebben in totaal 72 plantjes waarvan er 36 al 'volwassen' zijn (bovenste plank op de foto). De planten, stamslabonen, krijgen water toegediend waaraan ijzersulfaat (ph verlagen) en magnesiumcarbonaat  (pH verhogen) is toegevoegd. De concentraties zijn verschillend waardoor de pH van de ene oplossing dus een hogere of lagere pH heeft dan de andere. 1/5e deel van de planten laten de leerlingen  ‘normaal’ door ze alleen gedestilleerd water te geven.


Resultaten

Vervolgens kijken ze na een ongeveer een week of zij opnieuw de planten de oplossingen moeten geven. Zodra veranderingen worden gezien in groei en ontwikkeling, wordt dat genoteerd. Uiteindelijk wordt gekeken naar het verband tussen de pH waarde en de groei/ontwikkeling van de stamslabonen. De resultaten worden verwerkt in het PWS en in december gepresenteerd aan leraren en ouder(s)/verzorger(s). Wij wensen alle leerlingen veel succes met hun PWS en zijn benieuwd naar de resultaten!