Vrijdag 29 oktober 2021 konden zo'n 1100 leerlingen uit de groepen 7 & 8  bij het Promotie Evenement Techniek op een leuke en interactieve manier kennismaken met techniek. Ook het Martinuscollege was hier vertegenwoordigd. 


Technici zijn nodig

Techniek is een grote motor van onze economische welvaart en om als land mee te kunnen blijven tellen als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek, zijn dan ook voldoende goede technici nodig. Ook in niet-technische beroepen neemt de vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek alleen maar toe. Bedrijven, overheden en opleidingen werken op diverse gebieden samen om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (een loopbaan binnen) de techniek.


Techniekpact West-Friesland

Het Martinuscollege werkt hierin o.a. samen binnen het Techniekpact West-Friesland. De samenwerking varieert van het leveren van leskisten aan basisscholen voor de lessen techniek tot het geven van gastlessen, het organiseren van evenementen en campagnes.  

Video impressie

Over het Promotie Evenement Techniek heeft Weeff een leuke video impressie gemaakt. Nieuwsgierig? Kijk hier: