Nieuws

Tijd voor ijs! Voor alle leerlingen is er op deze warme schooldag een heerlijk ijsje, bezorgd door leerlingen uit havo 2. Geniet ervan!

Alle 49 leerlingen die in mei 2019 meegedaan hebben aan het Cambridge Examen zijn geslaagd voor hun examen. Gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 

In verband met de praktijkexamens, schoolexamens en de hoeveelheid toetsen die deze week ingeroosterd zijn, wordt er op het Martinuscollege deze week geen tropenrooster gevolgd. Natuurlijk nemen we wel maatregelen om de temperatuur in de school aangenaam te houden. 

Woensdag 19 juni hebben wij onze nieuwe brugklasleerlingen welkom mogen heten op school.

Twee jaar geleden hadden leerlingen uit (toen) gymnasium leerjaar 3 een uitwisseling met leeftijdsgenoten uit Duitsland. Twee jaar later hebben de leerlingen nog steeds contact met elkaar en ontvingen wij een leuke foto van een ‘reünie’.

Leerlingen van de afdeling horeca, bakkerij en recreatie sluiten hun schooljaar af met een examen in juni. Hiervoor zijn de leerlingen nog op zoek naar gasten op dinsdag 25 juni 2019. Komt u dineren?

Maandag 1 juli 2019, tijdens de vierde marTINUSweek, fietsen leerlingen uit vmbo en mavo/havo leerjaar 1 een fietssponsortocht van 40 kilometer op de Zuiderzeeroute. De opbrengsten zijn bestemd voor hulpprojecten in de derde wereld. 

Herexamen deze week? Heel veel succes!

Een spannende dag vandaag voor eindexamenleerlingen. Zij hebben te horen gekregen of zij geslaagd zijn of (nog) niet. Voor alle geslaagde leerlingen: van harte gefeliciteerd! 

In de GEO-week, een week vol expedities met aardrijkskunde, zijn er tal van activiteiten voor leerlingen. Bedrijfsbezoeken, gastlessen of veldwerk op locatie. Havo 2 ging woendag 5 juni 2019 naar Rijkswaterstaat.