Say cheese! Deze week is de schoolfotograaf weer op school. 


Van alle leerlingen en medewerkers worden portretfoto's gemaakt en de klassen gaan weer samen op de foto. Een mooie herinnering voor later. Leerlingen ontvangen te zijner tijd via hun mentor meer informatie over het bestellen van de foto's.