De afgelopen maanden hebben de examenleerlingen uit havo, atheneum en gymnasium hard gewerkt aan hun profielwerkstuk. Dinsdag 18 december 2018 presenteren zij hun onderzoeksresultaten aan ouders, medeleerlingen, leraren en andere belangstellenden.

 

Examenonderdeel

Een profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het eindexamen. In tweetallen hebben leerlingen onder begeleiding van een leraar onderzoek gedaan naar een zelf gekozen onderwerp. Hierbij combineren leerlingen de kennis en vaardigheden die ze bij verschillende profielvakken hebben opgedaan en kijken ze over de grenzen van vakken heen.

 

Onderwerpen

Zo wordt er dit jaar door leerlingen onder andere onderzocht hoe voedselbederf thuis het beste kan worden voorkomen, waar het negatieve beeld over vluchtelingen vandaan komt en waarin de reclassering in Nederland en Noorwegen van elkaar verschilt.


Presentatie

De leerlingen hebben het antwoord op hun hoofdvraag in een schriftelijk werkstuk vastgelegd. Het mondeling presenteren van hun bevindingen en conclusies aan publiek vormt een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk en vindt plaats op dinsdag 18 december 2018. De eigen begeleider van het profielwerkstuk en een tweede leraar zullen deze presentatie beoordelen. Het cijfer van de presentatie telt mee in de eindbeoordeling.

Wij wensen alle leerlingen heel veel succes!