Voor leerlingen uit vmbo leerjaar 4 met het keuzevak Geüniformeerde Dienstverlening & Veiligheid stond afgelopen week in het teken van hun proeve van bekwaamheid.


Brand- en sluitronde

Woensdag 12 december moesten de leerlingen een ‘brand- en sluitronde’ lopen bij het terrein van SAV. Ook het toepassen van EHBO bij een slachtoffer, portofoongebruik en het maken van een reflectieverslag waren onderdeel van deze opdracht.

Buddytocht

Donderdag 13 december stonden de leerlingen al vroeg klaar in legeruniform en bepakt met een rugzak. Deze dag maakten de leerlingen in tweetallen een buddytocht; een fysieke zware tocht van zes uur lang waarin samenwerken, doorzettingsvermogen, met druk en tegenslag omgaan en discipline centraal stonden.

 

Eindcijfer

Naast een rollenspel, theorietoets en de brand- & sluitronde vormt een presentatie over de buddytocht het eindcijfer voor het keuzevak. Met een certificaat waarop dit eindcijfer beschreven staat, sluiten onze mannen en kanjer van een vrouw dit keuzevak af. Gefeliciteerd!