Vrijdag 21 december 2018 vieren leerlingen uit de onderbouw vmbo kerst met hun mentoren. Naast gezellig samenzijn en een kerstmaaltijd, staat deze viering ook in het teken van maatschappelijke betrokkenheid.

 

Kerstpakket

Leerlingen en mentoren van leerjaar 1 vmbo maken na het kerstontbijt kerstpakketten voor ouderen, zieken of eenzamen. Deze pakketten worden nog diezelfde dag door de leerlingen bezorgd. Uit ervaringen van voorgaande jaren is gebleken dat bij het afleveren vaak leuke en zinvolle gesprekken plaats vinden.

 

Kerststukje naar verzorgingstehuis

Leerlingen en mentoren van leerjaar 2 vmbo beginnen de dag met een brunch. Na de maaltijd worden zelfgemaakte kerststukjes rondgebracht in verzorgingstehuizen. Ook leerlingen uit mavo 2 komen eerst samen met hun klas en gaan daarna naar de verzorgingstehuizen met een zelfgemaakt kerststukje. Medewerkers van de verzorgingstehuizen vertellen de leerlingen hoe het leven van alledag eruit ziet in een dergelijke instelling.

 

Kerstgedachte

Een van de begeleidende leraren, vertelt: “Op deze wijze wordt de kerstgedachte concreet handen en voeten gegeven. Kinderen zijn zich er niet altijd van bewust hoe belangrijk een bezoekje kan zijn. Vele ontvangers zijn vaak enigszins ontroerd bij zo’n vriendelijke gebaar van jongeren. Zo kan een klein kerstgebaar toch heel groot zijn.“

Ook voor leerlingen van andere opleidingen en leerjaren staat deze week een kerstviering op het programma. Wij wensen iedereen veel plezier!