Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na afloop van iedere periode bespreekt het lerarenteam o.a. de resultaten die op dat moment in Magister staan en krijgen leerlingen uit de onderbouw ook een papieren rapport mee. Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een papieren rapport. 

De resultaten van leerlingen, en daarmee de 'rapporten', zijn op elk gewenst moment in het schooljaar digitaal in te zien via Magister. Om te weten hoe deze resultaten beoordeeld worden, kunt u op de website onder 'opleidingen - de betreffende opleiding' een toelichting op het rapportagesysteem inzien. Hieronder vindt u de links naar deze pagina's.

voor vmbo klik hier

voor mavo klik hier

v
oor havo klik hier

voor atheneum & gymnasium klik hier