Talentontwikkeling is maatwerk. Om nog meer maatwerk te kunnen leveren aan onze leerlingen nemen wij vanaf 2017-2018 deel aan de pilot Maatwerk van de VO-raad.

Leerlingen kunnen:
- één of meer vakken op een ander niveau doen;
- één of meer extra vakken volgen;
- één of meer vakken versneld volgen;
- één of meer vakken buiten het reguliere aanbod om volgen.

Het initiatief hiervoor ligt bij de leerling. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de mogelijkheden.