Op het Martinuscollege bieden wij veel opleidingen en kunnen leerlingen profiteren van alle faciliteiten die de school en de opleidingen te bieden hebben.  Een leerling mavo die Engels op havo niveau wil doen? Een leerling gymnasium die wil lassen? Leerlingen die vakken eerder willen afronden of extra vakken willen volgen? In nauw overleg met de leerling en vakleraren, maken wij voor onze leerlingen een lesrooster 'op maat'. Zo kunnen leerlingen zich ontwikkelen in het tempo dat bij hen past en op de manier waarop zij dat willen. 

Leerlingen kunnen:
- één of meer vakken op een ander niveau doen;
- één of meer extra vakken volgen;
- één of meer vakken versneld volgen;
- één of meer vakken buiten het reguliere aanbod om volgen.

Het initiatief hiervoor ligt bij de leerling. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de mogelijkheden.