BètaonderwijsBeter in Bèta

Het Martinuscollege mag zich sinds 2007 Universumschool noemen. Een Universumschool neemt deel aan het Universumprogramma. Dit programma is bedoeld om het Bètaonderwijs te stimuleren en meer leerlingen te laten kiezen voor een studie in techniek of exacte wetenschap.

Aan het Universumprogramma is een subsidie gekoppeld. Deze is gebruikt om het onderwijs in de exacte vakken en techniek uitdagend en eigentijds vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van een exactstroom en het bieden van de mogelijkheid voor excellente leerlingen om colleges te volgen aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Bètapartnersnetwerk

Het  Martinuscollege is lid van het Bètapartnersnetwerk. Binnen dit netwerk werken middelbare scholen, hoger onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen op het gebied van exacte vakken, techniek en excellentie.

Voor leerlingen van scholen in dit netwerk worden aansluitings-, voorlichtings- en verdiepingsactiviteiten georganiseerd. Dit netwerk biedt ook leraren een platform voor het uitwisselen van materialen, er worden nascholingen georganiseerd en het biedt een manier om in contact te blijven met het bedrijfsleven en instellingen in het hoger onderwijs.

Meer informatie? Klik hier.