Heeft u een klacht? Wij lossen het graag met u op. U kunt uw klacht het beste bespreken met de persoon die het betreft of met de mentor/coach (van uw kind). Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat? Neem dan contact op met de teamleider.

 

Er wordt altijd geprobeerd een oplossing te vinden tussen ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen en school. Leidt dit onverhoopt nog niet tot een bevredigend resultaat, dan maken wij een onderscheid in twee soorten klachten:

 

Klachten op het gebied van onregelmatigheden betreffende het onderwijs

U kunt uw klacht binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij de sectordirecteur van de school. Deze neemt uw klacht in behandeling. Bij de behandeling van uw klacht is altijd sprake van hoor/wederhoor. Hierna ontvangt u binnen 2 weken schriftelijk bericht over de gegrondheid van uw klacht en eventueel te nemen maatregelen.

 

Klacht op het gebied van machtsmisbruik.

Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

U kunt uw klacht binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon. De contactpersoon geeft informatie en advies en zal proberen een oplossing te zoeken tussen ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen en school.

Eventueel verwijst de schoolcontactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt zonodig ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen het eerste contact te leggen. Bij de behandeling van uw klacht is altijd sprake van hoor/wederhoor. Hierna ontvangt u binnen 2 weken bericht over de gegrondheid van uw klacht en eventueel te nemen maatregelen.

Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik.
 
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen en medewerkers van de school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon (en ook de klachtencommissie) is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.

Bij klachten van zeer ernstige aard kan de vertrouwensinspectie van het onderwijs ingeschakeld worden.

Voor beide soorten klachten geldt dat wanneer bovengenoemde klachtenbehandeling niet tot gewenst resultaat leidt, de mogelijkheid bestaat uw klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs waarbij het Martinuscollege is aangesloten.

Contact schoolcontactpersoon
Peter Bot - bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-12662375
Daniëlle de Wit - Roffel - bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 06-23904317

Contact externe vertrouwenspersoon
GGD Hollands Noorden
Ellen Labree en Inez Ursem, 088-0100 555

Contact Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht
030 2809590 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 1113111 (lokaal tarief).


Klachten m.b.t. privacy

Voor klachten m.b.t. privacy kunt u terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke, de Functionaris Gegevensbescherming en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. De procedure en contactgegevens kunt u hier nalezen