In een klankbordgroep bespreken ouders het wel en wee van het Martinuscollege en/of een bepaalde afdeling van de school. Wij vinden het erg fijn als ouder(s/verzorger(s) betrokken zijn. Op de kennismakingsavonden in de eerste weken van het schooljaar vragen we welke ouder(s)/verzorger(s) willen deelnemen in een klankbordgroep.

 

Meer informatie?

Neem contact op met de teamleider van uw kind(eren).