Als ouder/verzorger van een of misschien meer van onze leerlingen heeft u soms behoefte aan informatie over zaken waarmee u of uw kind te maken kunnen krijgen. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal praktische zaken. Indien van toepassing kunt u tevens een formulier downloaden.  


Ziekmelding van een leerling

Voor schooltijd:
Als uw kind onverhoopt ziek is, belt u ‘s morgens vóór 8.00 uur naar school via 0228 510300. De telefoniste is vanaf 7.45 uur aanwezig. Voor 7.45 uur kunt u op de voicemail inspreken. Vermeld uw naam, de naam van uw zoon/dochter, de klas en de reden van afwezigheid.

Gedurende een lesdag:
Wanneer uw kind tijdens de lesdag onverhoopt ziek wordt en naar huis wil, moet hij/zij eerst contact opnemen met het verzuimteam in A003 of, buiten openingstijden van A003, met de afdelingsconciërge. Er wordt contact met u heeft opgenomen om te bespreken of de leerling wordt opgehaald of uw toestemming heeft om zelfstandig naar huis te gaan. 


Absentie

Is uw kind binnenkort afwezig of afwezig geweest? Dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Download onderstaand absentiebriefje en e-mail deze volledig ingevuld aan het verzuimteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat deze afgeven bij de conciërge op school.


Post via de e-mail

Wij houden ouder(s)/verzorger(s) via de e-mail op de hoogte van speciale schoolprojecten, excursies en actuele ontwikkelingen. Het is dus van belang dat de school  beschikt over een juist e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s). Via Magister kunnen ouder(s)/verzorger(s) zelf de juiste gegevens doorgeven. Een e-mail sturen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Resultaten leerlingen - rapporten

De resultaten van leerlingen, en daarmee de 'rapporten', zijn op elk gewenst moment in het schooljaar digitaal in te zien via Magister. Om te weten hoe deze resultaten beoordeeld worden, kunt u op de website onder 'opleidingen - de betreffende opleiding' een toelichting op het rapportagesysteem inzien. 

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na afloop van iedere periode bespreekt het lerarenteam o.a. de resultaten die op dat moment in Magister staan en krijgen leerlingen uit de onderbouw ook een papieren rapport mee. Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een papieren rapport. 


Schorsing van een leerling

Het bestuur van een school voor voortgezet onderwijs kan een leerling schorsen of, in uitzonderlijke gevallen, zelfs verwijderen. Op welke manier regelt de school een schorsing of verwijdering? Aan welke wettelijke eisen is de school daarbij gebonden en kunt u bezwaar maken tegen een schorsing? Meer informatie vindt u op de website van de onderwijsinspectie.


Toegang tot Magister

Ouder(s)/verzorger(s) hebben met eigen inlogcodes toegang tot Magister. Via Magister kunt u de cijfers en de absentie van uw zoon/dochter bekijken op de computer. Ook kunt u via Magister uw e-mailadres wijzigen en een mobiel telefoonnummer doorgeven en, als uw kind jonger is dan 16 jaar, privacy-instellingen maken, inzien en wijzigen. Hiervoor is het wel van belang dat u inlogt in Magister met uw eigen inlogcode. Een instructie en handleiding voor ouder(s)/verzorger(s) kunt u via onderstaande link downloaden.


Problemen met inloggen?

Problemen met inloggen kunnen meestal verholpen worden door:
- te controleren of javascript aan staat;
- chrome of firefox te downloaden (als er met internet explorer 8 wordt gewerkt).


Wachtwoord vergeten?

Bent u uw wachtwoord voor Magister kwijt of vergeten? Klik onderin op het inlogscherm van Magister bij 'wachtwoord vergeten?'. Via deze optie kunt u uw wachtwoord opvragen.
 

Uitval van lessen

Vanaf 16.30 uur staat het rooster van de volgende dag op de website en kan uw kind zijn/haar rooster bekijken. Als een les uitvalt door ziekte van een leraar dan neemt een andere leraar deze les waar, of we passen het rooster aan. Dit geldt voor zowel onderbouw als bovenbouw. Wanneer er bij hoge uitzondering geen vervangende leraar is, kunnen leerlingen bij lesuitval huiswerk maken in de studieruimtes, lezen in de mediatheek of verblijven in de aula.

 

Verlof van een leerling

Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige leerlingen van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie opneemt.
Wilt u verlof aanvragen van maximaal 10 dagen? Download hieronder dan het onderstaande formulier Aanvraag extra verlof, vul het in en lever het in bij de teamleider. Denk er ook aan de Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige volledig ingevuld in te leveren bij de aanvraag verlof.

 

Vermissing/ vernieling van een eigendom

Is uw kind gymkleding, een tas, jas of mobieltje kwijt? Of heeft iemand op school een eigendom van uw kind kapot gemaakt? Download het onderstaand formulier vermissing, vul het in en laat uw kind het even inleveren bij de conciërge. Is uw kind 18 jaar of ouder? 

Als uw kind 18 jaar of ouder is, is hij/zij voor de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat uw kind een aantal schoolzaken, zoals het verantwoorden van absenties, zelf kan regelen. Ook inzagerecht in de leerlinggegevens van Magister valt hieronder. Op het moment dat uw kind 18 wordt, vervalt de toegang tot Magister voor u als ouder/verzorger. Uw kind kan u echter weer toestemming verlenen om zijn/haar gegevens te mogen inzien door in Magister op het tabblad 'mijn instellingen' het vakje 'mijn ouders mogen mijn gegevens inzien' aan te vinken.