Er zijn drie soorten schoolkosten:

  • Kosten voor persoonsgebonden materialen/activiteiten
    Schoolkosten voor materialen/activiteiten die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleding of een werkweek. Ook kosten voor zaken die meerdere jaren meegaan of door meerdere kinderen binnen één gezin kunnen worden gebruikt, zoals een woordenboek of atlas, vallen hieronder.
  • Kosten voor lesmaterialen en schoolboeken
    Denk hierbij aan leerboeken of examenbundels. Ook licenties voor digitaal lesmateriaal vallen onder deze categorie. Deze kosten worden door de school bekostigd uit het boekenfonds. Voor de werkwijze en spelregels van het boekenfonds, zie de PDF hieronder. 
  •  Overige schoolkosten
    Schoolkosten voor activiteiten waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s).

geld
Specificatie schoolkosten

Voor een nadere specificatie van de schoolkosten en informatie over (hulp bij) betaling en de kwijtscheldingsregeling verwijzen wij u naar onze schoolgids en het overzicht schoolkosten.