Let op: in verband met een wetswijziging zijn met ingang van 1 augustus 2021 alle bijdragen van ouders/verzorgers vrijwillig. 

“Werkweken en andere buitenschoolse activiteiten zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zijn dit juist de momenten in ieders schooltijd die leerlingen zich altijd zullen herinneren. Wij vinden het dan ook belangrijk dat dergelijke activiteiten behouden blijven, voor het onderwijs en het plezier in de schooltijd. Ook als wij dat zelf moeten betalen” - Kees van Bergeijk - algemeen directeur

Meer lezen? Klik hier. 


Schooljaar 2020/2021

Er zijn verschillende soorten schoolkosten:

 • Vrijwillige ouderbijdrage
  School vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van ouder(s)/verzorger(s) voor activiteiten en voorzieningen waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. 
 • Kosten voor lesmaterialen en schoolboeken
  Denk hierbij aan leerboeken of examenbundels. Ook licenties voor digitaal lesmateriaal vallen onder deze categorie. Deze kosten worden door de school bekostigd uit het boekenfonds. Voor de werkwijze en spelregels van het boekenfonds, zie de PDF hieronder. 

 • Kosten voor een device (laptop, tablet, chromebook)
  Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen een eigen device aan te schaffen of te gebruiken, maar tijdens de lessen kan ook gebruik gemaakt worden van een device van school. 
 • Kosten voor persoonsgebonden materialen/activiteiten
  Dit zijn kosten voor materialen/activiteiten die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleding of een werkweek. Ook kosten voor zaken die meerdere jaren meegaan of door meerdere kinderen binnen één gezin kunnen worden gebruikt, vallen hieronder.

geld
Specificatie schoolkosten

Voor een nadere specificatie van de schoolkosten en informatie over (hulp bij) betaling en de kwijtscheldingsregeling verwijzen wij u naar onze schoolgids en het overzicht schoolkosten.