Schoolvakanties en zomerschool voor 2018- 2019 voor onze leerlingen*
Voorjaarsvakantie 16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie** 20-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 02-06-2019
Tweede Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 13-07-2019 t/m 25-08-2019

 * Let op: het kan voorkomen dat data alsnog gewijzigd worden. We streven ernaar altijd de meest actuele data op de website te vermelden. 
** Op 29 en 30 april 2019 is er voor examenleerlingen de mogelijkheid een examentraining van Lyceo te volgen op het Martinuscollege. Informatie over het aanbod, de kosten en wijze van inschrijving en kosten ontvangen ouder(s)/verzorger(s) via de e-mail. 

SchoolvakantieHet is niet mogelijk af te wijken van de vastgestelde vakantiedagen. Dit geldt ook voor verzoeken om extra vrij in verband met weekenduitstapjes, vroegtijdig vertrek om vakantiedrukte voor te zijn, enzovoorts.

De regels van de leerplichtwet en de voorschriften vanuit het ministerie van OCW geven de school geen mogelijkheid om aan dergelijke verzoeken te voldoen. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan van de regels worden afgeweken. Een verzoek daartoe moet vroegtijdig bij de teamleider worden ingediend. Een formulier aanvraag extra verlof vindt u onder 'Ouders: Praktische zaken'.

Een beroep op vrijstelling van de leerplicht wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging kunt u alleen doen, indien u dit uiterlijk twee dagen voor de gewenste datum aan de teamleider meldt.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio West-Friesland hanteren dezelfde gedragslijn.