Martinuscollege; een slimme keuze

samen werken aan jouw toekomst

samen werken aan jouw toekomst

Martinuscollege; een slimme keuze

digitaal onderwijs

digitaal onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

internationaal georiënteerd

internationaal georiënteerd

Martinuscollege; een slimme keuze

goede onderwijsresultaten

goede onderwijsresultaten

Martinuscollege; een slimme keuze

toekomstgericht onderwijs

toekomstgericht onderwijs

Martinuscollege; een slimme keuze

een gezellige school

een gezellige school

Preventie is belangrijk
Het verzuimbeleid van het Martinuscollege is erop gericht het verzuim van leerlingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Preventie is erg belangrijk in onze aanpak van verzuim.

Het Martinuscollege heeft een verzuimprotocol waarin staat beschreven welke taken bij welke medewerker horen. Dit draagt bij aan een eenduidige aanpak van het verzuim. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is er snel contact met de ouder(s)/verzorger(s) en volgen er maatregelen. De verzuimcoördinator is hierbij van grote waarde.

 

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator benadert ouders,  registreert en handelt verzuim administratief af. Daarnaast heeft de verzuimcoördinator  een ondersteunende taak naar mentoren, ondersteuningscoördinatoren en teamleiders.