Het Martinuscollege is één van de partners van de Regionale Academische Opleidingsschool West-Friesland; ROWF.

Regionale Opleidingsschool West-FrieslandDe ROWF levert een grote bijdrage aan de opleiding van studenten tot startbekwame leraren in het voortgezet onderwijs. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk op de VO-school en niet alleen op de opleidingsinstituten; het zogenaamde leren op de werkplek. Om een goede leraar te worden is het nodig om naast het leren op een lerarenopleiding veel te oefenen in de praktijksituatie op een school. Na het afstuderen worden ook de beginnende leraren nog begeleid bij hun professionele ontwikkeling. In de ROWF samen werken aan het opleiden van goed onderwijspersoneel.

Door het begeleiden van studenten en beginnende leraren in de school ontstaat bij alle betrokken leraren een lerende en onderzoekende houding. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van het onderwijs en komt ook onze eigen leerlingen ten goede.

 

Partners

De partners van de ROWF zijn de VO-scholen in West-Friesland: Atlas College met vijf locaties, SG Tabor met drie locaties, Praktijkschool Westfriesland met twee locaties, RSG Enkhuizen, Martinuscollege.

 

Opleidingsinstituten

De opleidingsinstituten: Educatieve Hogeschool van Amsterdam, ALO, de lerarenopleiding van InHolland, Instituut voor de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de ROWF.