Het Martinuscollege staat voor duurzaam en goed onderwijs met voor iedere leerling een eigen plek en optimale doorstoom- en uitstroomkansen. De school kenmerkt zich door een positieve houding naar leerlingen en medewerkers en een grote betrokkenheid, waarbij we streven naar een voortdurende verbetering van het onderwijs. 

De school heeft een modern schoolgebouw en goede voorzieningen. De kleinschalige organisatiestructuur betekent voor leerlingen dat ze kunnen rekenen op goed onderwijs door leraren die van hun vak houden en de leerlingen écht kennen. Kortom; kiezen voor het Martinuscollege is een slimme keuze! 

Impressie

Nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs? Kijk hier voor een korte impressie: 


We hebben alles in huis voor: 

  

De naam Martinuscollege

Het Martinuscollege is een algemeen christelijke school die leerlingen benadert vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor elkaar en voor elkaars opvattingen. De school ontleent zijn naam aan het verhaal van Sint Martinus.

Martinus werd rond 316 geboren en werd op jonge leeftijd soldaat. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus. Martinus liet zich bekeren en verliet het leger. Na een bewogen leven waarin hij vele wonderen verrichtte stierf hij in 397. Na zijn dood is Martinus heilig verklaard en, vanwege zijn liefdadigheid, vereerd als beschermheilige van de armen en de kinderen.