School voor vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium

MARTINUS IN BEELD

DE TIEN VAN TINUS

• Internationalisering: uitwisseling met scholen uit het buitenland, zowel e-twinning als fysiek • Domeinlessen: oriëntatie op de keuze in de bovenbouw • Sporten: slacklinen, surfen of schaatsen • Spaans als examenvak • Vakkanjers: interscholaire vakwedstrijden • Olympic Moves • Leerlingen worden gehoord • Bedrijfsbezoeken • Foodlab - Codeklas - Robotica • Athenespelen in Groningen
examen succes
agenda